ترسیم حرفه ای سازه بتنی و فولادی از روی اسکچ یا فایل های محاسباتی 

بسیاری از مهندسین محاسب و طراح به علت فشردگی کاری وقتی برای تهیه نقشه های سازه ای یا حتی تهیه اسکچ جهت ارسال به مهندس نقشه کشی ندارند. در ادامه مطلب با راهکار مهرسیویل برای این عزیزان همراه می شویم: