یک سوال قدیمی که همواره بین مهندسین طراح مطرح بوده است، تعیین ضریب ترک خوردگی دیوار حائل می باشد. برخی عقیده دارند به علت وجود خمش خارج صفحه در دیوار حائل، باید ضریب ترک خوردگی 0.25 که ACI-318 برای Slab ها در نظر گرفته باید به دیوار حائل اعمال شود. اما ACI-318 دقیقا در این مورد چه می گوید. با ادامه مطلب همراه ما باشید.